Skrīveri. Sagrautā muižas pils, [19--?],
Skrīveru novads
Skrīveri. Sagrautā muižas pils, [19--?],
Skrīveru novads
Skrīveru muižas pils, 1912,
Skrīveru novads
Skrīveru muižas pils, [19--?],
Skrīveru novads
Remershofas muiža un Daugava, [191-],
Skrīveru novads
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta