Stradu pagasta "Dziesnieku" klēts, 1980,
Stradu pagasts
Stradu pagasta "Dziesnieku" rija, 1994,
Stradu pagasts
Stradu pagasta "Dziesnieki". Aka, 1994,
Stradu pagasts
Vecgulbenes pagasta Stāķi, 1919,
Stradu pagasts
Zeltalejas sakaru nodaļa, [195-],
Stradu pagasts