Plāņu pagasts. Svinēšana, [19--],
Plāņu pagasts
Sece. Svinētāji pie galda, [19--],
Seces pagasts
Smiltene. Pakalnu ģimene kristībās, 1928-09-15,
Smiltenes pilsēta
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Daugavpils. Svinības vasarā, [19--],
Daugavpils
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, 1926-09-17,
Daugavpils
Viesības Pāles Sucēnu "Ceplīšos", 1938-05-08,
Pāles pagasts