Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts
Viesības, [197-]
Svinības, [197-]
Mārtiņš Jēkabsons, [196-],
Baldones pagasts