Gulbenes luterāņu baznīca, [193-],
Gulbenes pilsēta
Jaunpils luterāņu baznīca, [192-],
Jaunpils pagasts
Rauna, [193-],
Raunas pagasts
Rauna, [193-],
Raunas pagasts
Valmiera, [193-],
Valmiera
Valmiera, [193-],
Valmiera
Trikātas Sv. Jāņa luterāņu baznīca, [192-],
Trikātas pagasts
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Aizkraukles luterāņu baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Neretas luterāņu baznīca, [192-],
Neretas pagasts
Tirzas luterāņu baznīca, [191-?],
Tirzas pagasts
Liepnas luterāņu baznīca, [193-?],
Liepnas pagasts
Embūte, [192-],
Embūtes pagasts
Grobiņa, [193-],
Grobiņas pilsēta
Pāvilostas koris, 1929,
Kuldīgas pilsēta