Valles luterāņu baznīca, 2016,
Valles pagasts
Auces luterāņu baznīca, [197-],
Auces pilsēta
Apekalna luterāņu baznīca, 193-,
Jaunlaicenes pagasts
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Saldus. Saldus un Cieceres pagastu nams, [193-?],
Saldus pilsēta
Doma laukums un baznīca, [193-?],
Rīga
Rīgas Doma baznīca, [193-?],
Rīga
Skats no Lazdukalna uz Vietalvas miestu, [19--],
Vietalvas pagasts
Vietalvas luterāņu baznīca, 1930,
Vietalvas pagasts
Vietalvas luterāņu baznīca, [1948],
Vietalvas pagasts
Valmiera. Gaujmala, 1958-08-31,
Valmiera
Saldus luterāņu baznīca, [193-],
Saldus pilsēta
Kokneses luterāņu baznīca, [189-],
Kokneses pagasts
Lennewarden kirche, [191-],
Lielvārdes pilsēta
Bulduru baznīca, [190-],
Jūrmala