Burtnieku luterāņu baznīca, 2005-05-18,
Burtnieku pagasts
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Valmiera, 1939,
Valmiera
Apekalna luterāņu baznīca, [198-],
Jaunlaicenes pagasts
Zasas luterāņu baznīca, 1979,
Zasas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 1979,
Neretas pagasts
Indras luterāņu baznīca, 1980,
Indras pagasts
Pūres luterāņu baznīca, 1979,
Pūres pagasts