Annenieku baznīca, 1981-08-04,
Annenieku pagasts
Saldus. Baznīca, [193-],
Saldus pilsēta
Valmiera, [193-],
Valmiera
Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Briestošā rudzu druva, [193-],
Burtnieku pagasts
Valmiera, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera