Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Briestošā rudzu druva, [193-],
Burtnieku pagasts
Valmiera, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera
Priekules Luterāņu baznīca, [193-],
Priekules pilsēta
Gārsenes luterāņu baznīca, 2017,
Gārsenes pagasts
Priekules baznīcas drupas, [197-],
Priekules pilsēta