Gārsenes luterāņu baznīca, 2017,
Gārsenes pagasts
Priekules baznīcas drupas, [197-],
Priekules pilsēta
Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta
Bērsteles baznīca, kristības, [195-?],
Svitenes pagasts
Glūdas evaņģēliski luteriskā baznīca, 2021-10-31,
Krimūnu pagasts