Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Alūksne. Kolāža, [192-],
Alūksnes pilsēta
Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Dzērbenes luterāņu baznīca, [192-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes baznīca no Krusta kroga puses, [191-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [19--?],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [191-],
Dzērbenes pagasts
Alūksnes luterāņu baznīca, 2010,
Alūksnes pilsēta
Alūksnes luterāņu baznīca, 2010,
Alūksnes pilsēta
Alūksnes luterāņu baznīca, 2010,
Alūksnes pilsēta
Alūksnes luterāņu baznīca, 2010,
Alūksnes pilsēta
Annenieku luterāņu baznīca, 2010,
Annenieku pagasts
Annenieku luterāņu baznīca, 2010,
Annenieku pagasts
Annenieku luterāņu baznīca, 2010,
Annenieku pagasts
Apekalna luterāņu baznīca , 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Priekules luterāņu baznīca, [190-],
Priekules pilsēta