Grīvaišu baznīca, 1956,
Ezeres pagasts
Ērgļi, [193-],
Ērgļu pagasts
Daugava pie Jēkabpils, [193-] ,
Jēkabpils
Koknese, [194-],
Kokneses pagasts
Jaunpiebalgas luterāņu baznīca, 2014-03-26,
Jaunpiebalgas pagasts
Dzērbene. Luterāņu baznīca, [193-],
Dzērbenes pagasts