Mālpils luterāņu baznīca, 2006,
Mālpils novads
Mālpils luterāņu baznīca, 2006,
Mālpils novads
Mālpils luterāņu baznīca, 2006,
Mālpils novads
Mālpils luterāņu baznīca, 1979,
Mālpils novads
Mālpils luterāņu baznīca, 1979,
Mālpils novads