Mālpils muižas dārznieks, 1911,
Mālpils novads
Rīga, 1942,
Rīga