Līgatne. Anfabrikas slūžas , [192-?],
Līgatnes pilsēta