Mēra muižas pils, [193-],
Bilskas pagasts
Mēru (Mēra) muiža, [19--],
Bilskas pagasts