Vīksnas pareizticīgo baznīca, [193-?],
Vīksnas pagasts