Labības gubiņas, [192-?],
Strenču novads
Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Baldone. Morisona kalns, [192-],
Baldones pagasts
Labības gubiņas, [192-?],
Strenču novads
Rudzu statiņi Cēsu apkārtnē, [193-],
Cēsu novads
Strenči. Labības novākšana, [192-],
Strenču pilsēta
Laukstrādnieki auzu laukā, [192-],
Strenču novads