Lībagu pagasts. Talka, [1939],
Lībagu pagasts
Codes pagasts. Mājas "Pūteļi", [193-],
Codes pagasts
Jēkabs Sērmolītis, [195-],
Nīgrandes pagasts
Nīgrandes pagasts. Ražas novākšana, [19--],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954-08,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Lauku ainava, [193-?],
Aizkraukles pagasts
Ādažu novads. Labības novākšana, [19--],
Ādažu novads
Vircavas pagasts. Kulšanas talka, [19--],
Vircavas pagasts