Priedulas krejotava pēc atjaunošanas, [1943],
Vadakstes pagasts
Krejotavas ēka Drustu muižā, 1982,
Drustu pagasts
Saikava. Veikala un krejotavas ēka, [192-],
Barkavas pagasts
Mēru pienotavas Palsmanes krejotava, [194-],
Palsmanes pagasts
Alojas krejotava, [193-],
Alojas pagasts