Zantes vējdzirnavu drupas, 2002,
Zantes pagasts
Zante, [192-],
Zantes pagasts
Zantes pils ziemā, 1934,
Zantes pagasts