Sēņotāji, [192-?],
Strenču novads
Ausma Pliskava, 1940,
Strenču pilsēta