Prelāts Konstantīns Romualds Butkevičs, [192-],
Krāslavas pilsēta
Priesteris Stefans Locāns, [1956],
Viļakas pilsēta
Priesteris Stefans Locāns, [1956],
Viļakas pilsēta
Iesvētības Asūnes draudzē, 1940-06,
Asūnes pagasts
Priesteris Aloizs Gabris, [193-],
Asūnes pagasts