Saukas Vanagu muižas rija, 1949,
Saukas pagasts
Veltes muižas apbūve, [193-],
Jelgavas novads
Pauģu rija. Trapenes pagasts, 1970,
Trapenes pagasts
Pauģu rija. Trapenes pagasts, 2009,
Trapenes pagasts
Doles skolas rija, 1970,
Amatas pagasts
Gatarta. Krusta rija, 1982,
Drustu pagasts