Strenču pasta interjers 20-30 gados, [193-],
Strenču pilsēta
Zeltalejas sakaru nodaļa, [195-],
Stradu pagasts