Vadakstes upe Reņģē, [193-],
Rubas pagasts
Cieceres dzirnavu aizsprosts, [192-],
Ezeres pagasts
Cieceres dzirnavu aizsprosts, 1975,
Ezeres pagasts
Vadakstes ozols, [1923],
Vadakstes pagasts
Vadakstes ūdenskrātuve, [2005],
Vadakstes pagasts