Vietalvas kapu vecā kapliča,
Vietalvas pagasts
Vietalvas luterāņu baznīca, 1930,
Vietalvas pagasts
Vietalvas luterāņu baznīca, [1948],
Vietalvas pagasts
Vietalvas pagasta tiesa, 1912-06,
Vietalvas pagasts
Vesetas pienotava, [192-],
Vietalvas pagasts
Vietalvas 1. pamatskolas skolēni, [1935],
Vietalvas pagasts
Vietalvas labdarīgās biedrības nams, 1905-05-10,
Vietalvas pagasts
Vietalvas labdarīgās biedrības koris, 1926,
Vietalvas pagasts
Vietalvas luterāņu baznīca, [195-],
Vietalvas pagasts