Vadakstes muižas kungu māja , [191-],
Vadakstes pagasts
Vadakstes ozols un baronu Bistramu ģimene, [1900],
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja Dārziņi, [1967],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta Dārziņi, vecā pils, [2008],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta lauksaimnieku biedrība, [193-],
Vadakstes pagasts
Priedulas krogs, [1963],
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja, 1996,
Vadakstes pagasts