Madlienas luterāņu baznīca. Kancele, 2006,
Madlienas pagasts
Mazirbes luterāņu baznīca. Kancele, 2007,
Dundagas pagasts
Priedulas luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Vadakstes pagasts
Aglonas bazilika. Kancele, 2009,
Aglonas pagasts
Dobeles luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Dobeles pilsēta