Kurmenes katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Kurmenes pagasts
Kurmenes katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Kurmenes pagasts
Kurmenes katoļu baznīca, 2010,
Kurmenes pagasts