Kurmenes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Kurmenes pagasts
Kurmenes muiža, 2010,
Kurmenes pagasts
Kurmenes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Kurmenes pagasts