Matīšu luterāņu baznīca, 2007,
Matīšu pagasts
Talsu katoļu baznīca. Iekšskats, 2010,
Talsu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Balvu pilsēta