Lucesas katoļu baznīca, 2010,
Laucesas pagasts
Liepupes luterāņu baznīca, 2010,
Liepupes pagasts