Latvijas-Lietuvas robeža, [1942],
Vadakstes pagasts
Robežpārejas punkts „Sarkankrogs”, [193-],
Svitenes pagasts