Neretas katoļu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Neretas pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2010,
Neretas pagasts