Meitenes mācās dejot, [192-?],
Strenču novads
Vecmuižas pamatskola. Dejotājas , [196-?] ,
Liepupes pagasts
Ilona Beijere, 1953,
Skrundas pilsēta
Nīkrāces deju kolektīva dalībnieces, [195-],
Skrundas pilsēta
Nīkrāces deju kolektīva dalībnieces, [195-],
Skrundas pilsēta
Skaidrīte (Bērzone) Reķe pēc iesvētībām, 1943-05-16,
Laucienes pagasts
Dejotāji, [197-?],
Valmiera