Šķēdes mazpulki pie karoga, 1932,
Saldus novads
Ķepovas pamatskolas mazpulcēni, 1938,
Ķepovas pagasts
Ērģemes mazpulku sastāvs, 1936,
Ērģemes pagasts
Vaives mazpulks No. 32, 1936,
Vaives pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets laivā, 1938-06-19,
Vaives pagasts
Lamiņu mazpulks, [193-],
Pūres pagasts
Smiltene. Mazpulku nometnes dievkalpojums, [193-],
Smiltenes pagasts