Ungurpils dzirnavas, 2013,
Alojas novads
Nereta. Ainava pie dzirnavām, [193-],
Neretas pagasts
Biržu ūdensdzirnavas, 2016-09-18,
Salas pagasts
Ieriķu dzirnavas , [1985?],
Amatas novads
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Veckārķu ūdensdzirnavas, [1980?],
Kārķu pagasts