Dzirnavu strādniece Elza Bedrīte , 1923,
Straupes pagasts
Mazstraupes dzirnavu ļaudis, [192-],
Straupes pagasts
Mazstraupes dzirnavu saime, 1923,
Straupes pagasts
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta