Rīga. Kamarinu nams, [193-?],
Rīga
Rīga. Rātslaukums, 1932,
Rīga
Ēka Bēnē, [192-],
Bēnes pagasts
Ģimene pie mājas Nr. 13, [19--],
Valmiera
Strenči. Māja Pļavas ielā 1, [195-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Māja Sarkanarmijas ielā 28, [195-?],
Strenču pilsēta
Rēzekne, [192-],
Rēzekne
Jumurdas Kapūņi, [193-],
Jumurdas pagasts
Gulbene, [193-],
Gulbenes pilsēta
Rēzekne, [193-],
Rēzekne