Rēzekne, [192-],
Rēzekne
Jumurdas Kapūņi, [193-],
Jumurdas pagasts
Gulbene, [193-],
Gulbenes pilsēta
Rēzekne, [193-],
Rēzekne
Saulkrasti. Pansija "Vizbulītes", [193-],
Saulkrastu pilsēta
Rīga. Dannenšterna nams, [193-?],
Rīga
Rīga. Nami Monētu ielā, [193-?],
Rīga
Skats uz Līkummuižu, [193-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pagasts. Mājas "Geriņi", [195-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pagasts. Mājas "Saulītes", 1956,
Sēlpils pagasts
Rēzeknes ainava, [193-],
Rēzekne
Krustpils ainava, [193-],
Jēkabpils