Salgales pagasts. Māja "Vecozoli", [1965?],
Salgales pagasts
Mājas celtniecība, 1930,
Dignājas pagasts
Mājas "Ražas" pie ceļa uz Bērsteli, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Kastaņas", [196-?],
Svitenes pagasts
Skats uz skolas kūti un māju "Kamenes", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes muižas pārvaldnieka māja, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Ēnas", [198-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Timermaņi", [195-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Ēnas", [198-?],
Svitenes pagasts