Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Krustpils, 1926,
Jēkabpils
Zeltiņi, 1936,
Zeltiņu pagasts
Dzērbenes baznīca no Krusta kroga puses, [191-],
Dzērbenes pagasts
Gatarta, [192-],
Drustu pagasts
Gatarta, [192-],
Drustu pagasts
Gatarta, [192-],
Drustu pagasts
Gatarta, [192-],
Drustu pagasts
Gatarta, [193-],
Drustu pagasts
Gatarta, [192-],
Drustu pagasts
Jaunpiebalga, 1927,
Jaunpiebalgas pagasts
Mājvieta Jaunpiebalgā, 1907,
Jaunpiebalgas pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, [194-],
Priekules pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, 1940,
Priekules pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, 1940,
Priekules pagasts