Otrās Lieldienas "Brūkšos", 1935,
Matīšu pagasts
Cēsīs. Nams Rīgas ielā 18, 2011-06-16,
Cēsu pilsēta