Tiņģeres muižas pils, 2010,
Īves pagasts
Tiņģeres muižas pils, 2010,
Īves pagasts
Tiņģeres muižas pils, 2010,
Īves pagasts