Pēteris, [19--],
Rīga
Augusts Vedējs no "Kozemniekiem", 1923-09-10,
Alūksnes pilsēta
Isvētīšanas diena Alojā, [193-?],
Alojas pilsēta
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Lejasciema pagasts
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala