Krāslava. Klosteris, [192-?],
Krāslavas pilsēta
Aglonas bazilika ar klosteri, 2009,
Aglonas pagasts
Aglonas bazilika ar klosteri, 2009,
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [1925],
Aglonas pagasts
Viļakas kapucīnu klostera ēka, 1940,
Viļakas pilsēta