Vācu karavīru kapi Tīreļpurvā, 1916,
Valgundes pagasts