Vīdale. Solzemnieku ģimene, 1948-08,
Dundagas pagasts
Ausma Pliskava, [193-],
Strenču pilsēta
Olga Veidemane, 1938-12-29,
Rīga
Anna Šīmane, 1971-08-27,
Rīga