Rīga. Pilsētas muzejs, [191-?],
Rīga
Rīga. Pilsētas muzejs, 1925-10-13,
Rīga
Rīga. Mākslas muzejs, [192-],
Rīga
Rīga. Mākslas muzejs, [193-],
Rīga