Mazirbes luterāņu baznīca, 2007,
Dundagas pagasts
Mazirbes luterāņu baznīca, 2007,
Dundagas pagasts
Mazirbes luterāņu baznīca. Kancele, 2007,
Dundagas pagasts